Shin Taketori Monogatari 1000-nen Joô
Matsumoto Leiji no Sekai

TV Special

Details

TV special

01/11/1980

15 minutes

Songs

  1. ED song: Hoshizora no Message
Back to top